-13%

Kompas Wayfinder 467251

 7,32

kompas, Wayfinder, fluorescent, 1:25000, vizirna linija, 2°

Na zalogi

Primerjaj
SKU: 467251C
Razpoložljivost: Na zalogi

ChipTehnika d.o.o.

Prodajalec: Chiptehnika
Prvomajska 26
2000 Maribor
031-766-182

Značilnosti

  • Talilo brez vsebnosti kislin za uporabo v elektroniki
  • Visok izkoristek
       

Opis izdelka

Talilo brez vsebnosti kislin za uporabo v elektroniki. Z uporabo stabilizatorja lahko pri obdelavi komponent, ki jih je težko spajkati, dosežete večji izkoristek.

Tehnični podatki

Nevarne snovi, H-stavki H 317: Lahko povzroči alergijski odziv kože (H 317)
Nevarne snovi, P-stopnje P 501: Odstraniti vsebino/posodo … (P 501), P 363: Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. (363 P), P 333+313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. (P 333+313), P 302+352: Pri stiku s kožo: umiti z veliko mila in vode. (P 302+352), P 280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. (P 280), P 261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. (P 261)<br>
Signalna beseda (nevarne snovi) Pozor
Varnost GHS / oznaka za nevarnost Dražilno (GHS07) (GHS 07-IRRITANT_SY_00)
Vrsta izdelka Kolofonija
Vsebina 20 g

Teža 0.00000000 kg