Tekočina za meglo, oprema za efektne naprave, 1l

 4,88

Efektne naprave, oprema, tekočina za meglo 1 l

Samo še 1 na zalogi

Primerjaj
SKU: 590775C
Razpoložljivost: Samo še 1 na zalogi
Brands: Eurolite

ChipTehnika d.o.o.

Prodajalec: Chiptehnika
Prvomajska 26
2000 Maribor
031-766-182

Tehnični podatki

Nevarne snovi, H-stavki H 302: Zdravju škodljivo pri zaužitju (H 302), H 373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti (noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti)
Nevarne snovi, P-stopnje P 102: Hraniti izven dosega otrok. (P 102), P 260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. (P 260)<br>, P 264: Po uporabi temeljito umiti …(P 264), P 270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. (P 270), P 301+310: Pri zaužitju: takoj pokličite center za zastrupitve ali zdravnika. (P 301+310), P 314: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. (P 314)
Signalna beseda (nevarne snovi) Pozor
Varnost GHS / oznaka za nevarnost Škodljivo (GHS08) (GHS 08-HAZARD_SY_00), Dražilno (GHS07) (GHS 07-IRRITANT_SY_00)
Vrsta izdelka Tekočina za meglo
Vsebina 1 l

Teža 0.00000000 kg