Spletna prodaja je v porastu, ki se ga tako mi, kot tudi naši dosedanji dobavitelji že zavedamo.

Ker smo tako rekoč na začetku poti zanimive vsesplošne ponudbe artiklov v spletu, si želimo našo ponudbo konstantno povečevati, vas potencialne nove dobavitelje, ki zastopate in tržite kakovostne produkte ali storitve pa vabimo da brez zadržkov stopite v kontakt z nami. Verjamemo da lahko dosežemo kakovosten dogovor, ki bo v obojestransko zadovoljstvo.

Kot ponudnik smo vam na voljo za pogovor in razlago filozofije delovanja multistora, kakor tudi sami lahko izberete med prijavo ob vpisu in registraciji v trgovino.
Vsakemu od vendorjev oziroma ponudnikov nato administracija Štacune omogoča samostojno upravljanje s svojim računom. Pomeni, da imate popoln nadzor nad svojimi artikli, kreiranjem cene artiklov, kakor tudi določanje popustov s raznimi akcijskimi boni. Štacuna je tako moderna, da trgovcu na koncu tudi ponuja samostojno razpolaganje s financami, katere si lahko potem nakažete na izbran račun.

vsekakor se kot sodobni tržni mehanizem poslužujemo predvsem avtomatiziranega načina poslovanja, s katerim olajšamo in pohitrimo informacijski tok med nami in podjetjem s katerim sodelujemo:

Če imate v svojem sistemu že pripravljene urejene elektronske oblike podatkov, ki jih lahko dnevno osvežene pošiljate preko online poti (CSV, XML…) –  je sodelovanje praktično že urejeno, v zelo kratkem obdobju lahko te podatke zajamemo in produkti so že v naši prodajalni…

Za več informacij in natančnejši dogovor o načinih sodelovanja, nas prosimo kontaktirajte.